Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Голдашівська сільська рада» (код ЄДРПОУ: 04329530) був реорганізований і увійшов до складу Бершадської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування

29 сесія 7скл. від 13.12.18р.

П р о т о к о л

                             29-ої     сесії      7-го    скликання

    13 грудня  2018 року                                        с.Голдашівка

 Всього обрано депутатів           12            чол.

 Присутні на сесії                              депутатів.

 Запрошених            2                        чол.

                         список додається                                                                                                 Голова сесії- сільський голова          Ю.П.Осієвський          

                                        Порядок    денний:

    1. Про затвердження Перспективного плану Розвитку Голдашівської територіальної громади на 2019-2021 р.р.

   2. Про Програму соціально-економічного і культурного розвитку села Голдашівка на 2019 рік.__                                                               

   3.Про затвердження Програми «Розвиток села та благоустрій населеного пункту у 2019р».___                                                                                                   

   4. Про затвердження Програми «Програма забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони на території Голдашівської сільської ради на 2019 рік»             

   5. Про затвердження Програми « Про  проведення культурно -освітніх заходів у 2019 році».                                                                                  

_6.Про цільовий фонд сприяння розвитку установ соціально-культурної сфери благоустрою села та вирішення соціальних проблем.    

_7. Про встановлення ліміту на споживання енергоносіїв у фізичних об’ємах на 2019 рік в розрізі бюджетних установ

_8. Про затвердження програми розвитку закладів культури на території сільської ради на 2019рік»

  9. Про затвердження програми «Соціальний захист населення»

  10. Про Програму розвитку дошкільної освіти на 2019 рік.

  11. Про сільський бюджет на 2019 рік.__                                               

  12. Про затвердження штатного розпису бюджетних установ Голдашівської сільської ради на 2019 рік

  13. Про затвердження положення про преміювання, виплату надбавок та надання матеріальної допомоги сільському голові та працівникам виконкому сільської ради на 2019 рік.

    14. Про визначення переліку об’єктів та видів суспільно-корисних робіт для підданих адміністративному стягненню у вигляді громадських робіт на

2019 рік_________________________________________________________

  15. Про визначення переліку об’єктів та видів суспільно-корисних робіт для засуджених до громадських робіт на  2019 рік

 

   16. Про визначення переліку об’єктів та видів суспільно-корисних робіт для порушників на 2019 рік

   17. Про затвердження розпоряджень сільського голови 

 

 

 

 

              Сільський голова                                   Ю.П.Осієвський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

                                                           УКРАЇНА

                                   ГОЛДАШІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                 БЕРШАДСЬКОГО РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ                                          

                                       Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

 

       13 грудня  2018 року                                 29 сесія   7 скликання

 

Про затвердження Перспективного плану

Розвитку Голдашівської територіальної

громади на 2019-2021 р.р.

 

            Заслухавши та обговоривши інформацію Голдашівського сільського голови про затвердження Перспективного плану розвитку Голдашівської територіальної громади на 2019-2021рр., керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

     ВИРІШИЛА:

     1.​ Затвердити Перспективний план розвитку Голдашівської територіальної громади на 2019-2021р.р. відповідно додатка №1.

 

     2.  Контроль за  виконанням рішення покласти на постійну комісію  з питань агропромислового комплексу, реформи земельних віносин, охорони навколишнього середовища, бюджету і фінансів (М.Войтенко)

 

 

 

 

 

         Сільський голова                                          Ю.Осієвський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

                                           УКРАЇНА

                          ГОЛДАШІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                БЕРШАДСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ                                          

                                          

                                       Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

                13  грудня  2018 року                                   29 сесія   7 скликання

 

Про програму соціально-економічного і

 культурного розвитку села Голдашівка на 2019 рік

 

  Відповідно до п.22 ст. 26  Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»  та Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», сесія сільської ради

 

        В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити програму соціально-економічного і  культурного розвитку села Голдашівка на 2019 рік (додається)

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань агропромислового комплексу реформи земельних відносин, охорони навколишнього середовища, бюджету і фінансів (Войтенко М.В.)

 

 

 

              Сільський голова                                 Ю.П.Осієвський

 

 

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А
 

Голдашівська сільська рада

                           Бершадського району  Вінницької області                       

                                                                                     

Рішення 

                       

              13 грудня  2018 року                                             29 сесія 7 скликання

 

                        Про сільський бюджет на 2019 рік

 

Відповідно до пункту 23 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", статті 77 Бюджетного кодексу України

                     Голдашівська сільська рада  ВИРІШИЛА:

 

         Визначити на 2019 рік:

1.  Установити загальний обсяг доходів сільського бюджету на 2019 рік у сумі 1856665,00грн., у тому числі доходи загального фонду бюджету визначити у сумі  1838140грн., доходи спеціального фонду бюджету у сумі 18525,00грн.  (згідно із додатком 1 до рішення).

2. Затвердити загальний обсяг видатків сільського бюджету на 2019 рік у сумі 1856665,00грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 1824140,00грн. та видатків спеціального фонду бюджету у сумі 32525грн.

3. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів сільського бюджету у сумі 400 грн.

4. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами(згідно із додатком 2 до рішення).

5.  Затвердити розподіл витрат  сільського бюджету на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 1519300,00грн. згідно з додатком № 4 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2019 рік:

- до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України;

- джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтями 72, 73 Бюджетного кодексу України щодо районного бюджету;

- джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2019 рік у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, 71 Бюджетного кодексу України.

8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2019 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтями 71, 72 Бюджетного кодексу України.

9. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:- оплату праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населеннб;

- поточні трансферти місцевим бюджетам.

    10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Голдашівському  сільському голові Осієвському Юрію Петровичу  отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Головному розпоряднику коштів сільського бюджету:

1) затвердити  паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення;

2) здійснити управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

5) затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань ;

6)  на усіх стадіях бюджетного процесу вживати заходів по безумовному виконанню пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України щодо недопущення незабезпеченої потреби із виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних закладів;

- в бюджетних закладах, у яких допущена незабезпечена потреба із заробітної плати, усі кошти спрямовуються насамперед на обов’язкові виплати із заробітної плати;

- видатки, пов’язані із стимулюванням, преміюванням працівників бюджетних закладів здійснюються виключно після забезпечення обов’язковими складовими заробітної плати в річному вимірі;

12. Забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на захищені статті видатків.

13. Враховуючи норми статей 23, 108 Бюджетного кодексу України, надати право сільській раді  за погодженням з постійною комісією з питань агропромислового комплексу реформи земельних відносин , охорони навколишнього середовища, бюджету і фінансів  , з наступним затвердженням рішенням сесії сільської ради, здійснювати у міжсесійний період:

- зарахування, розподіл і перерозподіл міжбюджетних трансфертів з державного, обласного та місцевих бюджетів з одночасним внесенням відповідних змін до сільського бюджету;

14.  Керуючись  статтями 93,101 Бюджетного кодексу України із змінами, відповідно до пунктів 20, 20 1 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України,здійснювати поточні видатки з бюджету села  в частині утримання дошкільних навчальних закладів, сільських та міського будинків культури, клубів та бібліотек за рахунок міжбюджетних трансфертів (іншої субвенції  з місцевого бюджету) з районного бюджету.

15. Додатки  1-7 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

16 Відповідно до ч.4 ст. 28 Бюджетного кодексу України, відповідальність за оприлюднення публікації інформації про місцевий бюджет, в тому числі рішень про місцевий бюджет та квартальних звітів про їх виконання покласти на виконком Голдашівської  сільської  ради.  

17. Рішення вступає в дію з 1 січня 2019 року.

              18. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань агропромислового комплексу реформи земельних відносин , охорони навколишнього середовища, бюджету і фінансів  (Войтенко М.В.)..

 

          Сільський голова                                        Ю.П.Осієвський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

 

                       ГОЛДАШІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                 Бершадського району Вінницької області

                                         

                                    Р І Ш Е Н Н Я

 

   13 грудня  2019 р.                                                                   29  сесія 7 скликання                                                            

 

                                   Про затвердження програми:

                      «Про проведення культурно освітніх заходів Голдашівської

                              сільської ради у 2019 році»

 

Відповіно до п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування», з метою вирішення соціальних проблем сільська рада ВИРІШИЛА:

 

    1. Затвердити програму  «Про проведення культурно-освітніх заходів

        Голдашівської сільської ради у 2019 році» (додається)

      

    2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію

з питань агропромислового комплексу реформи земельних відносин, охорони навколишнього середовища, бюджету і фінансів (Войтенко М.В.)

 

 

 

 

                     Сільськийголова                                         Ю.Осієвський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Додаток

                                                                                                 до рішення  29 сесії 7скликання

                                                                                                  Голдашівської сільської ради

                                                                                                  від  13 грудня  2018 р.                                                                                                       

 

 

 

                                                                Програма

                                          про проведення культурно- освітніх

                                                      заходів у 2019 році

 

 

Назва програми: Програма проведення культурно-освітніх заходів  у 2019 році

                             Голдашівською сільською радою

                             Бершадського району Вінницької області

 

1. Підстави для прийняття рішення  про розробку Програми.

 

           Однією з основних функцій сільської ради є гуманітарна функція, яка передбачає створення умов для інтелектуального, духовного і фізичного розвитку громадян.

            Основним напрямком у сфері культури є створення умов для естетичного виховання, відпочинку, дозвілля молоді.

 

2. Мета програми.

 

         Метою програми є здійснення виховання громадян в дусі патріотизму, відданості Батьківщині, збереження національних традицій.

 

3. Виконавці програми.

 

   - виконком Голдашівської сільської ради;

   - Голдашівський будинок культури;

   - Голдашівська загально-освітня школа

 

4. Основні програмні заходи та фінансування.

 

     З метою реалізації даної програми передбачити фінансування з  бюджету сільської ради в 2019 р. на такі заходи:

      - проведення  урочистостей з нагоди святкування Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні ,

    - святкування дня захисту дітей,

    - проведення урочистостей з нагоди святкування  Дня Незалежності України ,

    - проведення заходів святкування Дня Святого Миколая 

 

 

 

Заходи програми

Виконавці

 

Термін виконання

       Обсяг фінансування

Інші джерела

За рахунок

 загального

 фонду

 бюджету

За рахунок спеціального фонду бюджету

Привітання і придбання подарунків   для ветеранів війни, учасників бойових дій,

Фермерські господарства, підприємці, школа

 

Квітень 2019р.

500,00

 

 

Святкування Дня захисту дітей

Сільська рада,

Фермерські господарства, підприємці,

Червень

2019 р.

1150,00

 

500

Проведення урочистостей з нагоди Дня Незалежності України,дня села

Сільська рада

фермерські господарства

серпень

2019р.

2121,00

 

 

Придбання подарунків для свята знань.

Сільська рада,

фермерські господарства

 

Серпень

2019р.

2500,00

 

 

 

Придбання подарунків для дітей-інвалідів до дня інвалідів,для дітей дошкільного віку до дня святого Миколая

Сільська рада

фермерські господарства

 

Листопад-грудень 2019р

2500,00

 

 

Всього :

 

 

8771,00

 

 

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

               Сільський голова                                                   Ю.Осієвський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

 

                       ГОЛДАШІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                 Бершадського району Вінницької області

                                         

                                    Р І Ш Е Н Н Я

 

 13 грудня 2018 р.                                                                    29 сесія 7 скликання                                                            

 

Про затвердження програми: «Соціальний захист населення»

 

Відповідно до п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування», з метою вирішення соціальних проблем сільська рада ВИРІШИЛА:

 

 

    1. Затвердити програму  «Соціальний захист населення» (додається)

     

    2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань агропромислового комплексу реформи земельних відносин, охорони навколишнього середовища, бюджету і фінансів (Войтенко  М.В.)

 

 

 

 

 

                    Сільський  голова                                     Ю.Осієвський

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Додаток

                                                                                                       до рішення  29 сесії 7 скл.

                                                                                                       Голдашівської с/ради

                                                                                                       від 13.12.2018 р.

 

 

Програма Соціальний захист населення

1.Підстави для прийняття рішення про розробку Програми.

 

          На території Голдашівської сільської ради проживає :

інвалідів Великої Вітчизняної війни - 1

інвалідів Афганістану     -1

інвалідів загального захворювання з 18 до 35 років – 5

учасників бойових дій - 8

дітей інвалідів - 3

багатодітних сімей- 10

інвалід- ліквідатор аварії на ЧАЕС – 1

членів сімей загиблих - 1         

Закон України  „ Про місцеве самоврядування в Україні”

          Закон україни „Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку” від 16.12.1993р.

           Закон України „ Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” від 21.03.1991р.

           Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

 

2. Мета Програми.

        Програма передбачає, що основними шляхами і засобами розв’язання проблем соціального захисту є необхідність фінансування програми за рахунок коштів місцевого бюджету та благодійних внесків і допомоги підприємств всіх форм власності, що знаходяться на території сільської ради, а також благодійних внесків окремих громадян.

       Здійснюючи державну політику щодо соціального захисту населення у межах своїх повноважень Голдашівська сільська рада керується законодавчими та нормативними актами з цього питання. Сільська рада як орган місцевого самоврядування, самостійно встановлює додаткові до встановлених законодавством гарантії соціального захисту інвалідів ( в т.ч. дитинства), ветеранів війни і праці, громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, сімей з дітьми та інших категорій громадян, які потребують соціального захисту, громадян похилого віку.

 

3. Виконавці Програми:

         Виконавчий комітет Голдашівської сільської ради;

         Підприємства різних форм власності, що знаходяться на території сільради.

 

 

 

4. Основні програмні заходи:

    - розгляд питань, пов,язаних з соціальним захистом ветеранів на сесії сільської ради та на засіданнях виконавчого комітету;

    - медичне обслуговування;

    - надання допомоги ветеранам війни, учасникам АТО ;сімям учасників АТО; допомога малозабезпеченим жителям села ,іншим верствам населення пільгової категорії сільською радою;

    - потреба та передбачення коштів у місцевому бюджеті  на виконання Законів України, які передбачають соціальний захист населення.

З метою реалізації Програми соціальний захист населення Голдашівської сільської ради передбачити кошти у бюджеті сільської ради на 2019 рік:

-із загальної суми матеріальної допомоги видавати по 800 грн. на поховання жителям сільської ради які не отримують соціальної допомоги  – 1600 грн.

-надавати допомогу на поховання одиноких  пристарілих по 800грн.– 2000 грн.

-виділити матеріальну допомогу до Дня Перемоги інвалідам    Великої Вітчизняної війни 1 чоловік по 500 грн. – 500 грн.,

-  учасникам бойових дій - 6 чоловік по 450 грн.- 2700 грн.

             -виділити матеріальну допомогу до Дня Перемоги вдовам загиблих і 

             померлих інвалідів ВВВ, 2 чоловік по 250 грн. – 500 грн

            - учаснику ліквідації на ЧАЕС 1 чоловік - 450 грн.         

            -надавати малозабезпеченим сім,ям ,сім,ям учасниківАТО допомогу

              у   сумі до 400 грн.;

            - дітям інвалідам 4 чоловіки по 250 грн.  – 1000 грн.

            - виділяти кошти на лікування  жителів села в розмірі  до 3000 грн. за

              умови надання повного пакету необхідних документів .

Фінансування  для надання матеріальної допомоги буде збільшено за рахунок додаткових надходжень до бюджету сільської ради.

5.1. З метою реалізації Програми соціальний захист населення Голдашівської сільської ради передбачити кошти у бюджеті сільської ради на 2019рік:

- виділити кошти на надання матеріальної допомоги:

    січень –4000 грн.                серпень – 2500грн.

    лютий – 2000грн.                вересень – 1500грн.

    березень – 1500грн.             жовтень – 2500грн.     

    квітень – 4500 грн.               листопад – 2000грн.

    травень – 1000 грн.              грудень – 2000грн.      

    червень – 1000 грн.

    липень – 2500 грн.

 

 

                   Сільський голова                              Ю.Осієвський

 

 

                                                                                                                

 

                       ГОЛДАШІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                 Бершадського району Вінницької області

                                         

                                    Р І Ш Е Н Н Я

 

13 грудня  2018р.                                                                   29 сесія 7 скликання                                                            

 

                                Про затвердження  програми:

                      «Розвиток села та благоустрій населеного пункту у 2019 році»

 

Відповіно до п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування», з метою вирішення соціальних проблем сільська рада ВИРІШИЛА:

 

    1. Затвердити   програму  «Розвиток села та благоустрій населеного пункту у

        2019 році» (додається)

      

    2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію

з питань агропромислового комплексу реформи земельних відносин, охорони навколишнього середовища, бюджету і фінансів (Войтенко М.В.)

 

 

 

 

 

            Сільський голова                                     Ю.Осієвський

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Додаток

                                                                                                      до рішення 2 сесії 7скл.

                                                                                                      Голдашівської сільської ради

                                                                                                      від 13.12.2018р.

                                                         

                                             

                                         П Р О Г Р А М А 

               «Розвиток села та благоустрій населеного пункту у 2019 році»

 

 

1. Підстава для прийняття рішення про розробку Програми:

 

               - п.1 ст.27, п.6,7 ст.30 Закону України  „ Про місцеве самоврядування

                  в  Україні”;

 

              - Закон України  „ Про державні цільові програми” від 18.03.2004р.

 

              - Закон України «Про відходи» від 05.03.1998р.;

 

Мета Програми:

 

          - вирішення питань  утилізації побутових

            відходів та сміття і на цій основі покращення санітарного стану

            населених   пунктів, закупівля баків для сміття;

          - впорядкування кладовищ;

          - проведення озеленення населеного пункту;

            -забезпечення функціонування вуличного освітлення

          - виховання у молоді любові до рідного краю та природи.

          - впорядкування та проведення ремонтних робіт по реконструкції              

            памятника  загиблим воїнам

Виконавці Програми:

 

        - виконком Голдашівської сільської ради;

        - школа;

        - підприємства територіально підпорядковані сільській раді;

        - домовласники

        - комунальне підприємство «Молочай»

 

4. Основним шляхом і засобом виконання даної Програми є робота виконкому сільської ради, депутатів сільської ради, а також усвідомлення і допомога всього населення сільської ради при обов”язковому фінансуванні за рахунок коштів місцевого бюджету  та спонсорської допомоги.

 

 

 

 

 

5. Основні Програмні заходи на 2019 рік

    

Заходи програми

Виконавці

 

Термін виконання

       Обсяг фінансування

Інші джерела

За рахунок

 загального

 Фонду

 бюджету

За рахунок спеціального фонду бюджету

Закупка вапна та фарб для побілки заборів, дерев, бордюрів по селу

Сільська рада

КП «Молочай»

школа

2019

4000

 

 

Розчистка вулиць від снігу

 

КП «Молочай»

Фермерські підприємства

 

2019

10000

 

 

Придбання баків для роздільного сміття

Сільська рада

Фермерські

господарства

2019

5000

 

 

Придбання саджанців для озеленення села

Сільська рада

Фермерські

господарства

2019

 

 

700

Забезпечення обкошування вїзду в село (комплектуючі до мотокоси,бензопили)

Сільська рада

Фермерські

господарства

2019

5000

 

 

Вуличне освітлення (оплата за послуги,заміна та програмування лічильника, закупівля світлодіодних лампочок)

Сільська рада

Підприємці, фермерські господарства,

депутати с/ради

2019

5420

 

 

Впорядкування та проведення ремонтних робіт біля пам’ятників загиблим воїнам

Сільська рада

Підприємці, фермерські господарства,

депутати

2019

500

 

2000

    

  

 

 

 

 

  6. З метою реалізації Програми «Розвиток села та благоустрій населеного пункту у 2019 році» передбачити кошти у бюджеті сільської ради на 2019 р:

      - закупка вапна і фарби -4500 грн.

      - утримання доріг в зимовий період -10000 грн.

      - вивіз побутових відходів ,сміття на сміттєзвалище – 5000грн.

      - забезпечення обкошування вїзду в село (комплектуючі до мотокоси ,

         бензопили);

      - обслуговування вуличного освітлення – 5420грн.

      -впорядкування та проведення ремонтних робіт по реконструкції

         пам’ятника загиблим воїнам – 500 грн.

 

       Виконання всіх запланованих заходів у повному обсязі дасть змогу значно

       поліпшити зовнішній вигляд села ,екологічну  ситуація у населеному

       пункті, санітарний стан села.

       Фінансування можливо буде збільшено за рахунок додаткових надходжень

       до бюджету сільської ради .

 

 

 

 

 

               Сільський голова                                     Ю.Осієвський

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

 

                       ГОЛДАШІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                 Бершадського району Вінницької області

                                         

                                    Р І Ш Е Н Н Я

 

   13 грудня  2018 р.                                                          29 сесія 7 скликання                                                            

 

                                                      

    Про затвердження положення

про цільовий фонд сприяння розвитку

установ соціально-культурної сфери,

благоустрою села та вирішення соціальних проблем.

 

 

 

       Керуючись ст.68 Закону України «Про місцеве самоврядування в

Україні», сесія сільської ради

 

                                     ВИРІШИЛА:

 

 

    1. Затвердити положення про цільовий фонд сприяння установ соціально-культурної сфери, благоустрою села та вирішення соціальних проблем. (додається)

     

 

 

 

 

 

            Сільський  голова                                        Ю.Осієвський

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       Додаток

                                                                                                            до  рішення 29 сесії  7скл.

                                                                                                            від  13 грудня  2018 року

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

                  Про  цільовий  фонд сприяння  розвитку установ соціально-культурної  сфери, благоустрою   села  та  вирішення  соціальних  проблем.

 

   1.   Фонд  сприяння  розвитку  установ  соціально-культурної  сфери, благоустрою  села  та  вирішення  соціальних  проблем  утворюється  відповідно  до  ст. 68 Закону України « Про  місцеве   самоврядування   в  Україні» з метою  забезпечення   розвитку  установ   соціально  культурної   сфери  ,  благоустрою  села та  вирішення  соціальних  проблем.

2. Джерелом  формування  фонду  є :

 - добровільні  внески і  пожертвування  громадян , підприємств, організацій,

   установ ;

 - надходження  від  громадян  згідно  рішень загальних  зборів громадян  села  про  самооподаткування;

  - інші  надходження

 3. Кошти фонду використовуються  на :

- відновлення вуличного освітлення;

- надання  допомоги  бюджетним установам на  покращення   матеріально –

  технічного   стану ;

- поліпшення  благоустрою, стану автомобільних  доріг та  дотримання   

  санітарного стану  вулиць, кладовищ, тротуарів, громадських  колодязів, 

включаючи  оплату праці працівників, які  залучаються  до  виконання  робіт;

 -  видатки, пов”язанні  із  соціальним  захистом  населення  ;

-   видатки , пов”язані з  обслуговуванням  ксерокса ;

-  інші  видатки.

 4. Кошти  фонду  перебувають  на  спеціальному  рахунку сільської  ради у відділенні Державного казначейства у  Бершадському  районі

 5. Кошти  фонду  невикористані  у  поточному  році, вилученню  не підлягають  і   використовуються  у  наступних  роках  на  заходи,  передбачені   цим  Положенням.

 6. Кошти  фонду  використовуються   згідно  кошторису  ,  затвердженого  головою  сільської  ради.

 7. Зміни  до  Положення   про   цільовий  фонд   сприяння  розвитку  установ  соціально- культурної  сфери  , благоустрою  села  та вирішення  соціальних  проблем  вносяться    сесією  сільської  ради

 

 

                      Сільський  голова                        Ю.Осієвський

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК

до рішення 29 сесії 7 скликання

Голдашівської сільської ради

від 13.12.2018 р

 

 

 

Про встановлення ліміту на споживання енергоносіїв у фізичних об’ємах та грошовому виразі на 2019 рік в розрізі бюджетних установ

 

 

 

 

1.Затвердити ліміт на споживання енергоносіїв у фізичних об’ємах:

 

0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріальне-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради,районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної,сільської рад»

Електроенергія 14056 кВт на суму 37146,00 грн.

 

0111010 «Надання дошкільної  освіти»

Електроенергія 6308кВт на суму  16376,00 грн.

Водопостачання 108 куб. м. на суму  2972грн.

Дрова 18,7 м3  на суму 18518,00грн.

Вугілля 1,4 тонни на суму 10636,00 грн.

 

0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів,центрів дозвілля та інших клубних закладів»

Електроенергія 8678кВт на суму  22530,00 грн.

Дрова  5м3 на суму 3854 грн.

Вугілля 1,2 тонна  на суму  9451 грн.

 

0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»

Електроенергія  9117кВт на суму  12765,00 грн.

 

0118130  «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони»

Електроенергія  2118 кВт на суму  5500,00 грн.

Дрова  7м3 на суму 6914 грн.

Вугілля 1,3 тонна  на суму 8985 грн.

 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного бухгалтера Войтенко М.В..

 

                   Сільський голова                                   Ю.Осієвський

 

 

УКРАЇНА

ГОЛДАШІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БЕРШАДСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

   13  грудня  2018 року                                     29 сесія 7 скликання

                                                                                           

 

Про Програму  розвитку

дошкільної освіти на 2019 рік

 

Відповідно до п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 20 «Прикіцевих та перехідних положень» Бюджетного кодексу України, сільська рада ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Програму  розвитку дошкільної освіти на 2019 рік  (додається).

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань агропромислового комплексу реформи земельних відносин , охорони навколишнього середовища , бюджету і фінансів (М.В.Войтенко)

 

 

 

 

Сільський голова                                                          Ю.П.Осієвський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                            Рішення 29 сесії 7 скликання

                                                                                                                   від  13   грудня  2018 року

 

              Програма  розвитку дошкільної освіти на 2019 рік
 

Мета Програми

 

     Метою Програми  є  розроблення  та   впровадження   механізму
розвитку  дошкільної  освіти на селі,  забезпечення  конституційних прав і
державних гарантій  щодо  доступності  та  безоплатності  здобуття
дошкільної освіти у комунальних дошкільних навчальних 
закладах, створення умов для забезпечення надання послуг із дошкільної освіти.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

    

     Передбачається  забезпечення  розвитку  дошкільної освіти  на  рівні  органів  місцевого  самоврядування  на  основі  належного  фінансування на проведення поточних та капітальних видатків  за рахунок коштів сільського бюджету.

 

     Проблему передбачається розв'язати шляхом:
 

     створення умов для обов'язкового здобуття  дошкільної  освіти дітьми , особливо п'ятирічного віку;

 

     впровадження в освітній процес дошкільних навчальних закладів сучасних   освітніх   технологій,   у  тому  числі  проведення  їх комп'ютеризації з підключенням до Інтернету;

 

     проведення моніторингу якості дошкільної освіти;

 

     формування у дітей та їх батьків здорового способу життя та оздоровлення нації;

 

     удосконалення методів психолого-педагогічної, практичної
підготовки, підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, забезпечення належного рівня фонду оплати праці та матеріального заохочення працівників закладів;

 

Завдання і заходи
     Основними завданнями Програми є:
     забезпечення конституційних прав і  державних  гарантій  щодо доступності  здобуття  дошкільної  освіти  дітьми дошкільного віку шляхом перебування їх у комунальних  дошкільних  навчальних  закладах  ;

 

забезпечення оптимального  харчування дітей в дошкільних навчальних закладах, дотримання чинних вимог до якості харчування відповідно до фізіологічних потреб шляхом виділення додаткових коштів ;

 

створення умов для обов'язкового здобуття дітьми п'ятирічного віку дошкільної освіти;

 

     забезпечення функціонування  та  розвитку  дошкільних навчальних закладів комунальної   власності;

 

     зміцнення навчально-методичної  та матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів, дотримання санітарно-гігієнічних норм;

 

   поліпшення якості дошкільної освіти, шляхом впровадження матеріального стимулювання педагогічних працівників, які забезпечують  вагомі досягнення  в навчанні та вихованні підростаючого покоління, ведуть творчі педагогічні пошуки, активно впроваджують сучасні технології навчання та виховання дітей;

     забезпечення належного рівня фонду оплати праці та матеріального заохочення працівників закладів

    забезпечення особистісного    зростання   кожної   дитини   з урахуванням її задатків,  здібностей,  індивідуальних психічних  і фізичних особливостей;

 

     збереження та зміцнення здоров'я дітей з раннього дитинства;     

 

     розширення переліку форм роботи з батьками.

Обсяги та джерела фінансування
Обсяг фінансування  Програми     становить 256371,00 гривень за рахунок коштів сільського  бюджету,  на проведення фінансування поточних  видатків ДНЗ. Кошти можуть бути спрямовані на погашення заборгованості минулого року.

          Обсяг фінансування   Програми  може  уточнюватися.  

Очікувані результати, ефективність програми

          Виконання Програми дасть змогу:

Створити умови для подальшого розвитку дошкільної освіти.

Забезпечити збільшення кількості дітей в ДНЗ.

Сприяти оновленню матеріально-технічної бази ДНЗ.

Забезпечити дітей повноцінним харчуванням.

Стимулювати професійну майстерність педагогічних працівників, підвищити зацікавленість до професійної діяльності колективу ДНЗ .

 

 

 

Сільський голова                                                  Ю.П.Осієвський

 

 

 

 

УКРАЇНА

ГОЛДАШІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БЕРШАДСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

13  грудня  2018 року                                     29 сесія 7 скликання

                                                                                           

 

Про Програму  розвитку

закладів культури на території

сільської ради на 2019  рік

 

Відповідно до п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 20 «Прикіцевих та перехідних положень» Бюджетного кодексу України, сільська рада ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Програму  розвитку закладів культури на території сільської ради на 2019  рік (додається).

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  Голдашівської сільської ради з питань агропромислового комплексу реформи земельних відносин, охорони навколишнього середовища , бюджету і фінансів (М.В.Войтенко).

 

 

 

 

Сільський голова                                                  Ю.П.Осієвський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                            Рішення 29 сесії 7 скликання

                                                                                            від  13  грудня  2018 року

 

ПРОГРАМА

Розвитку закладів культури на території сільської ради на 2019  рік

ВСТУП 

    Сучасний стан розвитку культури села потребує позитивних зрушень у забезпеченні культурного обслуговування населення, дальшого розвитку інфраструктури закладів культури у сільській місцевості.

Заклади культури у сільській місцевості, які завжди були осередками  організації дозвілля, розвитку народної творчості та збереження народних традицій, перебувають у кризовому стані, не мають необхідних технічних засобів. Сучасні міграційні процеси спричиняють стирання етнокультурного різноманіття народів, їх колориту та неповторності, які ще збережені у сільській місцевості.

Рідко для мешканців села здійснюється показ театральних вистав, організовуються концерти професійних митців, народних та зразкових аматорських колективів, виступи пересувних циркових колективів, виставки народних майстрів та інші культурно-мистецькі заходи. Основними причинами такого явища є незабезпеченість  матеріально-технічної бази сільських закладів культури та відсутність необхідних фахівців.

До занепаду діяльності закладів культури в сільській місцевості стало старіння і зменшення кількості сільського населення, яке є основним носієм і зберігачем народних традицій. Молодь  не має можливості проводити дозвілля відповідно до потреб і запитів, проявити свої здібності у певному напрямку  творчості, про що свідчить участь у конкурсах і фестивалях, де переважно представлена міська  молодь.

    З необхідністю підтримки закладів культури, підвищення ефективності та модернізації діяльності розроблено сільську програму розвитку закладів культури на 2019 рік.

Мета та завдання Програми 

       Метою Програми є підтримка закладів культури, підвищення ефективності і модернізації їх діяльності, об’єднання зусиль органів місцевого самоврядування для поліпшення умов роботи культурно-просвітницьких закладів сільської ради.

        Основними завданнями Програми є :


- збереження та поліпшення роботи закладів культури сільської ради ;
- забезпечення систематичного поповнення бібліотечних фондів новими надходженнями, повноцінної передплати періодичних видань для бібліотек як центрів інформаційного забезпечення населення;

- поліпшення матеріально-технічної бази закладів культури;

- забезпечення дотримання законодавства про оплату праці працівників закладів та проведення стимулювання їх праці за надання якісних просвітницьких послуг.

Основні заходи сільської програми розвитку закладів культури на 2018 рік:

1.Поліпшення матеріально-технічної бази сільських будинків культури (клубів) та бібліотек.

Виконком
постійно

2.Збереження робочих місць та ліквідація неповної зайнятості працівників культури сільської ради, забезпечення гарантованих законодавством виплат працівникам галузі та надання їм матеріального заохочення за  якісні послуги.

Виконком
2019 рік

3.Забезпечувати збереження існуючої мережі закладів культури, не допускати закриття та перепрофілювання цих об’єктів.

Виконком
2019 рік

4.Забезпечити підготовку закладів культури до роботи в осінньо-зимовий період. Передбачити в бюджеті кошти на оплату енергоносіїв .

Виконком
по потребі

5.Проведення культурно-митецьких та просвітницьких заходів щодо відзначення знаменних та пам’ятних дат історії та сучасності держави, краю.

Заклади культури

протягом року

Очікувані результати виконання Програми

Виконання сільської Програми розвитку закладів культури на 2018 рік дозволить підняти на належний рівень роботу культурно-просвітницьких закладів, сприяти зростанню культури населення.

                    Фінансове забезпечення виконання Програми

  Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до чинного законодавства за рахунок коштів місцевого бюджету а також джерел не заборонених законодавством. Обсяг фінансування  Програми   становить 91501,00 гривня  за рахунок коштів сільського  бюджету. Кошти можуть бути спрямовані на погашення заборгованості минулого року.

          Обсяг фінансування   Програми  може  уточнюватися.  

 

Секретар сільської ради                                      Г.Є.Войтенко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   Додаток 

                                                                                                                                          до рішення 29 сесії 7скл.                       

                                                                                                                                          Голдашівської с/ради

                                                                                                                                           від 13 грудня 2018р.

ПРОГРАМА

 забезпечення  діяльності    місцевої пожежної  охорони     на території   Голдашівської  сільської  ради   на  2019 рік.

1.Загальні  положення.

           Програма  забезпечення  діяльності  місцевої пожежної  охорони   на території   Голдашівської сільської ради   на  2019  роки (далі  Програма),  розроблена  на  виконання  вимог Кодексу Цивільного захисту України,  Постанови  Кабінету  Міністрів України  від  27.06.2012 року № 590 “Про затвердження  Державної цільової соціальної програми забезпечення пожежної  безпеки на період 2012 - 2015 років ” та  Закону  України  «Про місцеве  самоврядування  в  Україні».

         Програма  визначає  основні  напрями  створення місцевої пожежної  охорони   на  території   сільської ради та навколишніх сіл,  забезпечення  її  діяльності,    підтримки  її  розвитку  та  зміцнення матеріально - технічної  бази.            

2.Мета та основні завдання Програми

         Метою Програми є  забезпечення захисту населення, навколишнього природного середовища і небезпечних об'єктів, об'єктів підвищеної небезпеки, об'єктів з масовим перебуванням людей (далі - об'єкти) та населених пунктів сільської ради від пожеж, підвищення рівня протипожежного захисту та створення сприятливих умов для реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки

       Основними  завданнями  Програми  є

-забезпечення  діяльності Голдашівської місцевої пожежної команди,  зміцнення  її  матеріально-технічної  бази та поліпшення  соціально- побутових  умов  праці  працівників  місцевої  пожежної  команди;

      -     створення  протипожежних  об’єднань  громадян.

 

                                     3. Основні  напрями  реалізації  Програми

               Основними  напрямами   реалізації   цієї  Програми   є :

- привести протипожежний стан об'єктів та населених пунктів у відповідність з вимогами законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері пожежної безпеки;

- знизити ризик виникнення пожеж та загроз, пов'язаних з пожежами, створити сприятливі соціальні умови життєдіяльності населення, зменшити вплив небезпечних факторів пожеж на навколишнє природне середовище;

 - зменшити кількість пожеж, загиблих і травмованих людей, економічних втрат та матеріальних збитків; своєчасно виявляти осередки загорянь, оповіщувати про них населення та підрозділи пожежної охорони, видаляти продукти горіння із застосуванням систем протипожежного захисту;

- забезпечення  діяльності  місцевої  пожежної команди  шляхом фінансування  витрат  на  її  утримання   відповідно  до  затвердженого  кошторису;

- придбання для  місцевої  пожежної команди    паливно-мастильних  матеріалів, пожежно – технічного озброєння і  піноутворення; засобів захисту органів  дихання;

- обмундирування і спорядження особового  складу,  засобів рятування людей;  забезпечення необхідних санітарно – гігієнічних  умов  для  цілодобового  перебування   чергової  варти;

- забезпечення   вивчення  правил  пожежної  безпеки  жителями  населених пунктів сільської  ради;

- проведення  протипожежної  пропаганди  серед учнівської молоді з метою  запобігання  пожежам  та  наслідкам  від  них.

4.Фінансове  забезпечення  Програми

         Фінансове   забезпечення  Програми здійснюється  за рахунок  коштів сільського  бюджету  та  інших  джерел,  не  заборонених   чинним   законодавством (додаток 2).

 5. Очікуванні  результати  Програми

      Результатом  виконання  Програми  має стати  дієвий захист населення, яке  проживає  на  території  сільської ради  та навколишніх сіл ,  та його майна  від  пожеж,  а  також створення  належних умов матеріально - технічного  забезпечення місцевої  пожежної частини,  підвищення професійної майстерності  її працівників  при виконанні  покладених  завдань щодо  забезпечення  протипожежної   безпеки   жителів   сіл.

 

    Сільський голова                                                          Ю.П.Осієвський

 

 

 

                                                                                   ДОДАТОК №1

                                                                                               до програми        

 

Заходи програми забезпечення діяльності місцевої пожежної  охорони   на території   Голдашівської  сільської  ради  на 2019 рік 

 

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансових ресурсів, у тому числі за роками грн.,

1

2

3

4

5

1

Придбання паливно-мастильних матеріалів для пожежного автомобіля

Виконавчий комітет сільської ради

Сільський бюджет

 

18800 грн.

2

Меблі для пожежного депо

Виконавчий комітет сільської ради

Сільський бюджет

 

13000 грн

3

Страхування працівників пожежної команди

Виконавчий комітет сільської ради

Сільський бюджет

 

8500

 

 

Сільський голова                                                          Ю.П.Осієвський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

 

                       ГОЛДАШІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                 Бершадського району Вінницької області

                                         

                                    Р І Ш Е Н Н Я

 

13 грудня  2018 р.                                                                29 сесія 7 скликання                                                                                                                        

 

                                       Про Програму

                      забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони на    

                           на території Голдашівської с/ради на 2019 рік

 

 

Відповідно до п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування» сільська рада ВИРІШИЛА:

 

    1. Затвердити  Програму  забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони на території Голдашівської   сільської ради на 2019 рік (додається)

      

    2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію

з питань агропромислового комплексу реформи земельних відносин, охорони навколишнього середовища, бюджету і фінансів (Войтенко М.В.)

 

 

 

 

                  Сільський голова                                     Ю.Осієвський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

                                                 УКРАЇНА

                   ГОЛДАШІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                      Бершадського району   Вінницької області

 

 

                              Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

13 грудня  2018 року                                                          29  сесія   7  скликання

 

     

  Про затвердження штатного розпису

 дошкільного навчального закладу, 

сільського Будинку культури,

сільської бібліотеки та МПК с.Голдашівка на 2019 рік.  

      

                    Відповідно до п.23 ст.26 «Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію головного бухгалтера виконкому сільської ради М.Войтенко, сесія сільської ради

 

                      В И Р І Ш И Л А:

 

 1.Штатний розпис  дошкільного навчального закладу, сільського Будинку культури, сільської бібліотеки та місцевої пожежної команди с.Голдашівка  на 2019 рік  з а т в е р д и т и (штатні розписи додаються). 

           

2.Контроль за виконання даного рішення покласти на голову постійної комісії з питань агропромислового комплексу, реформи земельних відносин, охорони навколишнього середовища, бюджету і фінансів (М.Войтенко).

 

 

 

                 Сільський голова                            Ю.П.Осієвський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

                                           УКРАЇНА

                          ГОЛДАШІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                БЕРШАДСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ                                          

                                          

                                       Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

                14  грудня  2017 року                                   19 сесія   7 скликання

Про умови оплати праці та преміювання

сільського голови і працівників апарату

сільської ради

   Керуючись ст.43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.21 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування”, постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року №268 „Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”,  з метою удосконалення матеріального стимулювання голови сільської ради, працівників виконавчого апарату, підвищення їх відповідальності за виконання поставлених завдань на належному рівні, сесія Голдашівської сільської ради

                            ВИРІШИЛА:

1. Преміювання сільського голови здійснювати щомісячно у розмірі, який не перевищує місячного посадового окладу,  в межах затверджених видатків на оплату праці.

2. Затвердити Положення про преміювання сільського голови і працівників виконавчого апарату сільської ради (додається).

3. Надавати сільському голові, працівникам апарату сільської ради:

а) матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань, у розмірі, що не перевищує середньомісячну заробітну плату щорічно, на протязі календарного року;

б) допомогу на оздоровлення в розмірі, що не перевищує середньомісячну заробітну плату – щорічно при отриманні основної частини відпустки. Зазначені виплати здійснюються в межах встановленого фонду оплати праці.

4. Контроль за виконання даного рішення покласти на голову постійної комісії з питань агропромислового комплексу, реформи земельних відносин, охорони навколишнього середовища, бюджету і фінансів (М.Войтенко.)

 

              Сільський голова                      Ю.П.Осієвський

 

 

                                                                                  Додаток

                                                                                          до рішення 19 сесії 7скликання 

                                                                            від 14.12.2017 р.

 

                                         ПОЛОЖЕННЯ

про преміювання сільського голови, працівників виконавчого апарату

Положення про преміювання сільського голови, працівників виконавчого апарату розроблено на підставі статті 21 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року №268 „Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”, та у відповідності до інших нормативно-правових актів України.

                 1.   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ФОНДУ ПРЕМІЮВАННЯ

Преміювання сільського голови, працівників виконавчого апарату  здійснюється в межах фонду преміювання, фонду оплати праці та економії фонду оплати  праці.

У разі економії фонду оплати праці на кінець поточного року, з урахуванням особистого внеску, голові ради, працівникам виконавчого апарату  може бути виплачена одноразова премія за результатами роботи в поточному році за рахунок утвореного фонду преміювання, економії фонду преміювання, економії фонду заробітної плати

Премія працівників сільської ради здійснюється відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи за підсумками роботи за попередній місяць.

В окремих випадках за виконання особливо важливої роботи або з нагоди ювілейних та на честь святкових дат з урахуванням особистого внеску голові ради, працівникам виконавчого апарату  може бути виплачена одноразова премія.

   Премії, надбавки, доплати та матеріальні допомоги виплачуються  сільському  голові,  спеціалістам  іншим працівникам сільської ради, які перебувають у штаті.

 Фонд преміювання утворюється у розмірах, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року №268 „Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”.

 

          2.   ПОКАЗНИКИ ПРЕМІЮВАННЯ І РОЗМІР ПРЕМІЇ

Преміювання працівників сільської ради та встановлення їм надбавок здійснюється на підставі всебічного аналізу виконання ними основних обов’язків. За результатами роботи за місяць розмір премії визначається за такими показниками:

     – виконання заходів, передбачених планами роботи ради та планами роботи виконавчого апарату ради, індивідуальних планів роботи;

     – виконавська дисципліна (своєчасне, якісне і точне виконання розпоряджень та доручень керівництва ради та інших вищестоячих органів);

   

  – ініціативність, творчий підхід у роботі, оперативність у розгляді пропозицій, заяв, звернень громадян, дотримання термінів розгляду документів;

     – трудова дисципліна (дотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку);

     – виконання в повному обсязі функціональних обов’язків, вимог посадової інструкції з урахуванням особистої ініціативи, творчого підходу до праці та її ефективності;

     – систематична робота над підвищенням професійного рівня.

Преміювання сільського голови, здійснюється щомісячно за результатами роботи за попередній місяць (починаючи з січня місяця поточного року) у розмірі, встановленому рішенням сесії сільської ради у межах фонду заробітної плати та економії по ньому.

Преміювання працівників апарату сільської ради  здійснюється щомісячно за результатами роботи за попередній місяць у розмірі, визначеному розпорядженням голови ради з врахуванням доплати за ранг, вислугу років, у визначених відсотках до посадового окладу в межах фонду заробітної плати та економії по ньому.

За розпорядженням сільського голови працівники апарату сільської ради можуть преміюватися до професійного (День місцевого самоврядування) та державних свят.

Сільський голова має право використати частину економії фонду заробітної плати на:

- преміювання працівників (незалежно від посад, які вони займають) у зв’язку з ювілейними датами, надання матеріальної допомоги на лікування, на усунення наслідків стихійного лиха;

- надання матеріальної допомоги на поховання батьків та членів сім’ї;

Преміювання здійснюється в межах фонду преміювання,створеного у розмірі тримісячного фонду оплати праці та економії фонду оплати праці. При наявності коштів, у тому числі економією коштів, фонду преміювання та фонду оплати праці розмір преміювання конкретного працівника не обмежується. Конкретний розмір преміювання окремого працівника визначається розпорядженням сільського голови.

Премії не виплачують за час відпусток, тимчасової непрацездатності, навчання з метою підвищення кваліфікації, в т.ч. за кордоном, а також в інших випадках, коли згідно з чинним законодавством виплати проводяться виходячи із середньої заробітної плати.

У разі невиконання або несвоєчасного виконання завдань, порушень трудової дисципліни розмір визначеної премії зменшується, або працівник позбавляється премії в повному розмірі за розпорядженням сільського голови.

Пропозиції щодо зменшення розміру премії або її позбавлення приймаються:

      – щодо працівників виконавчого апарату ради – сільським головою.

У разі невиконання або несвоєчасного виконання завдань сільським головою, пропозиції щодо зменшення йому розміру премії або її позбавлення подаються депутатами або членами виконавчого комітету сільської ради на засідання ради, де приймається відповідне рішення.

 

Протягом строку дисциплінарного стягнення премія працівнику чи сільському голові не виплачується

У разі невиконання у встановлені терміни завдань з причин, що не залежать від виконавця розмір премії не зменшується. Підставою для визнання причин поважними є відповідні довідки, інші документи, показання свідків, а також інші аргументовані і підтверджені фактами пояснення виконавця викладені у пояснюючій записці.

Усі спори, що виникають при нарахуванні та виплаті премій, вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством.

 

             3.ТЕРМІНИ І ПОРЯДОК ПРЕМІЮВАННЯ

Спеціаліст з бухгалтерського обліку сільської ради (бухгалтер) щомісяця до 25 числа розраховує загальну суму коштів, що спрямовується на преміювання та подає на розгляд керівництву сільської ради.

Премія за попередній місяць виплачується разом із заробітною платою поточного місяця.

Встановлення або позбавлення премії працівникам ср зазначаються в розпорядженні про преміювання на підставі доповідної записки секретаря ср на ім’я сільського голови.

Виплата премії проводиться щомісячно у разі відсутності заборгованості за обов’язковими платежами у межах затвердженого фонду оплати праці.

Максимальна межа премії для кожного працівника не встановлюється.

 

 

 

 

                  Сільський голова                                           Ю.П.Осієвський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

                                           УКРАЇНА

                          ГОЛДАШІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                БЕРШАДСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ                                          

                                          

                                 Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

        13  грудня  2018 року                                   29 сесія   7 скликання

 

Про встановлення ліміту на споживання

енергоносіїв у фізичних об’ємах на 2019рік

 в розрізі бюджетних установ

 

  Відповідно до ст. 77 п.4 Бюджетного Кодексу  України від 8 липня 2010 року та з метою забезпечення забезпечення економії і раціонального використання енергоносіїв,  сесія сільської ради

 

        В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити ліміти на споживання енергоносіїв  у фізичних об’ємах на 2019рік  в розрізі бюджетних установ (додається)

 

2. Керівникам установ забезпечити використання енергоносіїв в межах ліміту.

 

 

              Сільський голова                                 Ю.П.Осієвський

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

                                                           УКРАЇНА

                                   ГОЛДАШІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                 БЕРШАДСЬКОГО РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ                                          

                                       Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

 

       13 грудня  2018 року                                 29 сесія   7 скликання

 

 

”Про затвердження положення про

 преміювання, виплату надбавок

 та  надання матеріальної допомоги 

сільському голові тапрацівникам виконкому

Голдашівської сільської ради на 2019 рік”.

 

 

Керуючись пунктом 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Закону України ст.21”Про службу в органах місцевого самоврядування” постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 363) «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів ті інших органів» та колективного договору, з метою заохочення працівників сільської ради за  добросовісне виконання посадових обов’язків і завдань шляхом урахування їх особистого внеску в загальні результати роботи, сесія сільської  ради 

                     В И Р І Ш И Л А :

 

1.Затвердити Положення про  преміювання, виплату надбавок  та надання  матеріальної допомоги сільському голові та працівникам виконкому Голдашівської  сільської ради на 2019 рік  ( додається ).

       

         2.  Контроль за  виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  з питань агропромислового комплексу, реформи земельних віносин, охорони навколишнього середовища, бюджету і фінансів (М.Войтенко)

 

 

 

 

         Сільський голова                                          Ю.Осієвський

 

 

 

                                                                                         ДОДАТОК

                                                                                  до рішення 29 сесії 7 скликання

                                                                                                                   Голдашівської сільської ради

                                                                                                                   від 13.12.2018 року

 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про преміювання, виплату надбавок та  надання матеріальної

допомоги сільському голові та  працівникам виконкому

                 Голдашівської сільської ради  на 2019  рік”.

 

Загальні положення

       1.1. Примірне положення про преміювання голови, секретаря  та працівників апарату  Станівської сільської ради (далі – Примірне положення) розроблено відповідно до Кодексу законів про працю України, Закону України «Про державну службу», Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в ораганах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 363) «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів ті інших органів» та інших нормативно-правових актів.

       1.2. Голова, секретар та працівники виконкому Голдашівської сільської ради  преміюються за якісне, своєчасне і в повному обсязі виконання функцій (обов’язків), а також з урахуванням особистого вкладу в загальні результати роботи за підсумками роботи за місяць.

       1.3. За розпорядженням сільського голови  та у визначених ним розмірах працівникам може бути виплачена премія з нагоди державних і професійних свят, ювілейних і визначних дат в межах коштів, передбачених у кошторисі витрат на оплату праці та в межах економії фонду оплати праці.

Визначення фонду преміювання

2.1. Преміювання здійснюється в межах коштів, передбачених у кошторисі видатків на утримання відповідної бюджетної установи затвердженого у встановленому порядку, за рахунок коштів місцевого бюджету.

2.2. Розмір річного фонду преміювання визначається під час формування бюджету Голдашівської сільської ради у розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці відповідно до Положення про преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам Голдашівської сільської ради.

2.3. На преміювання працівників з нагоди відзначення  професійного свята, річниці Незалежності України, ювілейних дат тощо, спрямовуються кошти фонду преміювання та економія фонду оплати праці.

2.4. Видатки на преміювання передбачаються у фонді заробітної плати.

 

Показники та підстави преміювання

3.1. При преміюванні працівників відповідно до їх особистого вкладу у

          загальні результати роботи за підсумками місяця враховуються такі показники:

- виконання заходів, передбачених планом роботи сільської ради та виконавчого комітету;

- дотримання виконавської дисципліни (своєчасність та якість виконання наказів, розпоряджень, доручень та запитів райдержадміністрації, районної ради,  та органів вищого рівня тощо);

- якісне та своєчасне виконання посадових обов’язків, доручень голови, дотриманя трудової дисципліни;

- забезпечення своєчасної та якісної підготовки нормативно-правових актів, прогнозних показників, довідкових та аналітичних матеріалів до проектів нормативно-правових актів для розгляду на засіданнях сесії сільської ради тощо.

3.2. Премія нараховується щомісячно у відсотках до посадового окладу

3.3.  У разі застосування до працівника дисциплінарного стягнення або заходу дисциплінарного впливу преміювання не проводиться за місяць, коли таке стягнення було застосовано, якщо інше не зазначено у відповідному розпорядженні.

4. Розмір і порядок преміювання

       4.1.  Головний бухгалтер сільської ради щомісячно (до визначеної дати)

розраховує суму місячного фонду преміювання, що може бути спрямована на преміювання сільського голови  та працівників;

        4.2. Розмір премії визначається за показниками, зазначеними у п.3.1 та залежно від особистого внеску в загальні результати роботи

        4.3.Преміювання сільського голови здійснюється в межах затверджених видатків на оплату праці та згідно рішення сесії Голдашівської сільської ради.

       4.4. Сільському голові розмір премії в межах фонду преміювання встановлюється щомісячно  у розмірі  до 50 відсотків  посадового окладу, іншим працівникам розмір премії встановлює сільський голова в межах фонду преміювання.

      4.5. Премія сільському голові нараховується  щомісячно  та виплачується  разом  із заробітною  платою  поточного  місяця.

        4.6.Сільський голова має право використати частину перевиконання бюджету по доходах та економії фонду заробітної плати на:

- преміювання працівників до ювілейних дат (незалежно від посади, які вони займають) в розмірі середньомісячної заробітної плати: - преміювання працівників з нагоди професійних та державних свят (День Конституції, День Незалежності, День місцевого самоврядування, День професійного свята);

- преміювання працівників з нагоди святкування Дня захисника Вітчизни та Міжнародного жіночого Дня 8 Березня.

          4.7. Працівникам, що мали зауваження щодо неналежного виконання посадових обов’язків, доручень керівництва ради та виконкому або порушення внутрішнього трудового розпорядку розмір премії може бути зменшено або вони можуть бути позбавлені премії.  Повне позбавлення премії фіксується в розпорядженні сільського голови про преміювання із зазначенням причини її позбавлення.

       4.8.  Після розгляду пропозицій сільським головою, бухгалтер  сільської ради готує розпорядження про преміювання і передає його на затвердження сільському голові у поточному місяці.

       4.9. Премія нараховується і виплачується бухгалтерією кожного місяця за фактично відпрацьований працівниками час у межах наявних на ці цілі коштів з урахуванням посадового окладу, надбавки за вислугу років та ранг посадової особи органу місцевого самоврядування у відсотках.

       4.10. Премії не виплачуються працівникам за час відпусток, тимчасової непрацездатності, а також в інших випадках, коли згідно з чинним законодавством виплати проводяться із розрахунку середньої заробітної плати.

        4.11. Працівникам, які звільнилися з роботи в місяць, за який проводиться преміювання, премії не виплачуються, за винятком працівників, які вийшли на пенсію, звільнилися за станом здоров’я або згідно з пунктом 1 статті 40 КЗпП України чи перейшли в порядку переведення на іншу роботу.

      

      4.12. Виплата премії працівникам виконкому Голдашівської сільської ради проводиться у разі відсутності заборгованості за обов’язковими платежами у межах затвердженого фонду оплати праці.

                              

5. Надання матеріальних допомог

        5.1.     Матеріальні допомоги на оздоровлення та поліпшення соціально-побутових умов надаються в розмірі середньомісячної заробітної плати з урахуванням всіх надбавок і доплат (надбавки за високі досягнення в праці, ранг, вислугу років) посадовим особам сільської ради, а також на оздоровлення в розмірі посадового окладу  іншим працівникам.

        5.2. Матеріальна допомога на оздоровлення відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» надається і виплачується в розмірі середньомісячної заробітної плати при наданні щорічних відпусток.

       5.3. Матеріальна допомога працівникам для вирішення соціально-побутових питань надається у розмірі, що не перевищує розмір середньомісячної заробітної плати в межах асигнувань, передбачених у бюджеті на утримання апарату сільської ради за заявою працівника та наявністю стажу роботу в сільській раді не менше 6 місяців. 

      5.4. Під час виходу на пенсію посадовій особі, яка відпрацювала на посадах в органах місцевого самоврядування чи на посадах, віднесених до категорії державних службовців не менш як 10 років, виплачується грошова допомога в розмірі 10 місячних посадових окладів. 

          6.Виплата надбавки за високі досягнення  у праці або  за виконання особливо важливої роботи

    6.1.Виплата надбавки за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи   відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» надається і виплачується в розмірі до 50 відсотків  посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та надбавки за вислугу років.

 

 

                        7. Прикінцеві положення

        7.1. Премія для працівників виконкому сільської ради виплачується у строки, що визначені для виплати заробітної плати  на підставі розпорядження сільського голови.

        7.2.Усі спори, що виникають при нарахуванні та виплаті премій, вирішуються у порядку, встановленому законодавством.

        7.3. Дане положення має нормативний характер, його дія  розповсюджується на сільську раду і діє на протязі 2019 року.   

        7.4. Будь-які зміни та доповнення до даного положення можуть вноситися тільки на сесії сільської ради.

 

                                                                                        

 

 

    Секретар сільської ради                                   Г.Войтенко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

                                                       

                                           УКРАЇНА

                          ГОЛДАШІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                БЕРШАДСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ                                          

                                          

                                       Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

                13  грудня  2018 року                                   29 сесія   7 скликання

Про перелік обєктів та видів

громадських робіт для

засуджених  на 2019 рік.

 

      Відповідно до ст.25  Закону України  „Про місцеве самоврядування

 в Україні”,  ст.36, ст.39 Кримінально-виконавчого кодексу України,

ст.56  Кримінального кодексу України , сесія сільської ради

В И Р І Ш И Л А:

1.       Визначити такий перелік об’єктів та видів громадських робіт, де повинні відбувати покарання засуджені:

Благоустрій та озеленення території населеного пункту;

Благоустрій зон відпочинку ;

Екологічний захист навколишнього середовища;

Впорядкування місць поховання, меморіалів захисників Вітчизни;

Впорядкування придорожніх смуг;

Будівельні та ремонтні роботи на об'єктах соціальної сфери;

Інформування населення про порядок отримання житлових субсидій та робота з документацією;

Утримання у належному стані цвинтарів;

Роботи із надання допомоги учасниками АТО та їх сім'ям;

Заліснення земель;

Допоміжні роботи в установах бюджетної сфери;

Впорядкування території населеного пункту з метою ліквідації наслідків

     надзвичайних ситуацій, визнаних такими у встановленому порядку;

Надання послуг із супроводу, догляду, обслуговування, соціально-медичного патронажу осіб з інвалідністю.

2. Контроль за виконання даного рішення покласти на голову комісії з питань агропромислового комплексу, реформи земельних відносин, охорони навколишнього середовища, бюджету і фінансів Войтенко М.В.

 

                  Сільський голова                                        Ю.П.Осієвський

                                                    

                                           УКРАЇНА

                          ГОЛДАШІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                БЕРШАДСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ                                          

                                          

                                       Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

                13  грудня  2018 року                                   29 сесія   7 скликання

Про визначення переліку об’єктів та видів робіт,

для порушників на яких накладено адміністративне

 стягнення у вигляді громадських робіт на 2019 рік

 

      Відповідно Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст..30-1, ст..321-1 Кодексу України  про адміністративні правопорушення, сесія сільської ради

                                                  В И Р І Ш И Л А:

1.Визначити такі об’єкти та види робіт, де повинні відбувати стягнення особи притягнені до громадських робіт згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення:

Благоустрій та озеленення території населеного пункту;

Благоустрій зон відпочинку ;

Екологічний захист навколишнього середовища;

Впорядкування місць поховання, меморіалів захисників Вітчизни;

Впорядкування придорожніх смуг;

Будівельні та ремонтні роботи на об'єктах соціальної сфери;

Інформування населення про порядок отримання житлових субсидій та робота з документацією;

Утримання у належному стані цвинтарів;

Роботи із надання допомоги учасниками АТО та їх сім'ям;

Заліснення земель;

Допоміжні роботи в установах бюджетної сфери;

Впорядкування території населеного пункту з метою ліквідації наслідків

     надзвичайних ситуацій, визнаних такими у встановленому порядку;

Надання послуг із супроводу, догляду, обслуговування, соціально-медичного патронажу осіб з інвалідністю.

2. Контроль за виконання даного рішення покласти на голову комісії з питань агропромислового комплексу, реформи земельних відносин, охорони навколишнього середовища, бюджету і фінансів Войтенко М.В.

 

                       Сільський голова                             Ю.П.Осієвський

                                                     

                                           УКРАЇНА

                          ГОЛДАШІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                БЕРШАДСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ                                          

                                          

                                       Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

                13  грудня  2018 року                                   29 сесія   7 скликання

Про визначення переліку об’єктів та видів

суспільно-корисних робіт для

порушників  на 2019 рік.

 

      Відповідно Закону України  „Про місцеве самоврядування

 в Україні”,  ст.31-1, ст.325-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, сесія сільської ради

В И Р І Ш И Л А:

1.       Визначити такі об’єкти та види суспільно-корисних робіт, де повинні відбувати особи на яких накладено адміністративне стягнення згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення:

Благоустрій та озеленення території населеного пункту;

Благоустрій зон відпочинку ;

Екологічний захист навколишнього середовища;

Впорядкування місць поховання, меморіалів захисників Вітчизни;

Впорядкування придорожніх смуг;

Будівельні та ремонтні роботи на об'єктах соціальної сфери;

Інформування населення про порядок отримання житлових субсидій та робота з документацією;

Утримання у належному стані цвинтарів;

Роботи із надання допомоги учасниками АТО та їх сім'ям;

Заліснення земель;

Допоміжні роботи в установах бюджетної сфери;

Впорядкування території населеного пункту з метою ліквідації наслідків

     надзвичайних ситуацій, визнаних такими у встановленому порядку;

Надання послуг із супроводу, догляду, обслуговування, соціально-медичного патронажу осіб з інвалідністю.

2. Контроль за виконання даного рішення покласти на голову комісії з питань агропромислового комплексу, реформи земельних відносин, охорони навколишнього середовища, бюджету і фінансів Войтенко М.В.

 

                  Сільський голова                                        Ю.П.Осієвський

                                                        

 

 

                                                            

                                                           УКРАЇНА

                                   ГОЛДАШІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                 БЕРШАДСЬКОГО РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                                 Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

13 грудня  2018 року                                    29 сесія   7 скликання

 

Про затвердження розпоряджень

       сільського голови.

 

       Відповідно до ст.25 «Закону України «Про місцеве самоврядування

 в Україні», сесія сільської ради

 

            В И Р І Ш И Л А:

 

         1.Затвердити розпорядження сільського голови по основних питаннях діяльності ради:

1.1. Розпорядження №73 від 14.11.2018 р. «Про  внесення змін до бюджету, кошторисів та планів асигнувань на 2018 рік» (додається).

1.2. Розпорядження №75 від 23.11.2018 р. «Про  преміювання працівників виконкому сільської ради» (додається)

1.3. Розпорядження №80 від 10.12.2018р. «Про преміювання працівників виконкому з нагоди дня місцевого самоврядування»  (додається)

 

 

 

 

 

              Сільський голова                               Ю.П.Осієвський

 

 

 

 

 

 

 

 

           


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua

Логін: *

Пароль: *